CONGRESUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI ARHITECTURAL 2015

 PROGRAM


             Ziua I – 24 septembrie 2015

09.30-18.00        ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR
10.00-10.30        DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
Cuvânt de întâmpinare                                     Sergiu Nistor, consilier prezidențial
Cuvânt de salut                                                  Ionuț Vulpescu, ministru al Culturii
Cuvinte de deschidere                                            Viorica Curea, președinte UAR
                                                      Emil Barbu Popescu, președinte onorific UAUIM
                                                                            Zeno Bogdănescu, rector UAUIM
                                                                            Daniel Sabău, preşedinte UNRMI
10.30-11.00 INAUGURAREA EXPOZIȚIEI UNRMI 
                                                                       Călin Hoinărescu, vicepreședinte UNRMI

11.00-11.30        Pauză de cafea

   Secțiunea 1
PROBLEMATICA PROTEJĂRII, CONSERVĂRII ȘI PUNERII ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI SECOLULUI XX – teme specifice

11.30-13.00        Moderator: Zeno Bogdănescu (UAUIM)
§  Hanna Derer (UAUIM, OAR, UAR) - Un nou(?)-venit. Eseu despre un patrimoniu cultural al secolului al 20-lea (keynote speech)
§  Stefano D’Avino (Univ. „Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara, Italia)– Restoration 'uncommon'. Reconstruction of monuments in the post-war period (Restaurare ‘excepțională’. Reconstrucții de monumente în perioada post-belică)
§  Irina Iamandescu (UAUIM, ICOMOS, AIR, TICCIH) – Patrimoniu industrial și societate civilă
§  Kázmér Kovács (UAUIM, OAR) – Modernitatea patrimoniului cultural
DISCUȚII

13.00-14.30        Pauză de prânz

   Secțiunea 2
ARHITECTURA SECOLULUI XX ÎN ROMÂNIA ȘI FENOMENUL PATRIMONIALIZĂRI privire critică asupra trecutului recent

14.30-16.30        Moderator: Mihaela Criticos (UAUIM)

§  Nicolae Lascu (UAUIM, UAR) – Arhitectura modernismului interbelic – Un patrimoniu ignorat?
§  Cristina Gociman, Codina Dușoiu, Mihaela Bălan (UAUIM) – „Arhitecți români creatori de patrimoniu”
§  Ana Maria Hariton (USH, OAR) - SUCCESIUNE, ALTERNANȚĂ, COMPETIȚIE - plurivalența stilistică a interbelicului bucureștean
§  Constantin Gorcea (OAR, UAR, RUR), Șerban Țigănaș (OAR) – Patrimoniul arhitectural românesc din afara granițelor țării – România interbelică, generator de modernitate
§  Anca Filip (INP, ICOMOS, OAR) – Arhitectul Horia Teodoru – reper al școlii românești de restaurare
§  Irina Tulbure (UAUIM) – Drumul Taberei. O posibilă „Rezervație de arhitectură modernă
DISCUȚII

16.30-17.00         Pauză de cafea

17.00-18.30         Moderator: Liviu Ianăși (UAUIM, RUR)

§  Cătălina Bulborea (OAR, ICOMOS) – Dosarul Brâncuşi – eşec local, complexul culturii mici sau globalizare culturală?
§  Dorin Ștefan (UAUIM, OAR) Proiect Axa Târgu-Jiu
§  Bogdan Tofan (UAUIM, UAR, OAR) Un teritoriu energetic pozitiv – Studiu de caz pentru Piteşti, Romania
§  Cerasella Crăciun (UAUIM, UAR, OAR, RUR) – PEISAJ ȘI PATRIMONIU. Proiectul de Peisaj – de la Concept, la necesitatea de integrare în Strategiile Verzi Locale și Teritoriale
DISCUȚII

Ziua II – 25 septembrie 2015

   Secțiunea 3
EXPLORĂRI, ABORDĂRI ȘI EXPERIENȚE CONTEMPORANE
privire critică asupra prezentului

09.30-11.10        Moderator: Aurel Botez (UNRMI)

§  Ilinca Constantinescu, Irina Tulbure (UAUIM) – Arhiva de fotografii a UAR. Istorie și prezent
§  Simina Stan (Revista „Arhitectura”) – ARHITECTURA 100+
§  Arh. Călin Hoinărescu (UNRMI)Restaurarea monumentelor: tradiție +inovație=continuitate
§  Ing. Rareș Brădeanu (UNRMI, APTRA) Alegerea materialelor de construcţii in intervenţiile de restaurare și conservare a monumentelor istorice
§  Ioan Opriș (UB)– Cetatea Capidava – prima intervenție complexă de conservare-restaurare și punere în valoare a unui monument antic realizată după 1990
DISCUȚII

11.10-11.40         Pauză de cafea
                               
11.40-13.00         Moderator: Kázmér Kovács (UAUIM, OAR)

§  Adriana Matei (UTCN) - Experiențe contemporane privind protecția patrimoniului secolelor XVIII-XX din Transilvania și nu numai
§  Ioan Andreescu, Vlad Gaivoronschi, Ovidiu Micșa (UPT, OAR) - Legea efectelor neintenționate - un studiu de caz privind evoluția unui proiect de intervenție contemporană într-o zonă istorică de început de secol XX (Piața Badea Cârțan - Timișoara)
§  Sandor Z. Zoltan (UNRMI, AICPS), Magdalena Banu (UNRMI, SFIIC) - Sistem de consolidare cu elemente verticale din beton armat, încastrate la bază, cu legături la nivelul podului, la Palatul Culturii Ploiești
§  Ruxandra Nemțeanu (USH, UNRMI, ICOMOS) - Arhitectura programelor unicat din perioada postbelică. Proiectul cultural 5+5 clădiri pentru patrimoniul cultural național, 1950-1977.
      DISCUȚII

13.00-14.30        Pauză de prânz

   Secțiunea 4
STRATEGII, DIRECȚII, PERSPECTIVE
privire critică spre viitor

14.30-16.10        Moderator: Ana Maria Dabija (UAUIM)

§  Ruxandra Cruțescu (USH, UAR, WREN) – Sustenabilitate - monumente istorice - panouri fotovoltaice
§  Violeta Raducan (USAMV, OAR, AsoP) – Cel ce sfințește locul… SAU NU
§  Daniela Calciu, Oana Pavăl (UAUIM, ATU) – Urbanitate post-industrială în Transilvania: situații, acțiuni, întrebări
§  Celia Ghyka (UAUIM, ATU) – Patrimoniul în centru. Societate civilă și guvernanță urbană
§  Adrian Crăciunescu (UAUIM, ICLAFI/ICOMOS) – Şansele de a proteja în sec. XXI patrimoniul construit al sec. XX
DISCUȚII

16.10-16.40        Pauză de cafea

16.40-18.30        Moderator: Emil Barbu Popescu (UAUIM)

CONCLUZII – Zeno Bogdănescu, Mihaela Criticos, Liviu Ianăși, Aurel Botez, Kázmér Kovács, Ana Maria Dabija
DISCUȚII

INCHIDEREA LUCRĂRILOR