WORKSHOP AUGUST 2011

INTEGRAREA ÎN COMUNITATEA LOCALĂ A VIITORULUI CENTRU DE ARHITECTURĂ

 
    Filiala OAR Nord Est a închiriat Casa administratorului ca sediu pentru o perioadă de 2 ani. O mare parte a lucrărilor workshop-ului și a celorlalte activități ale proiectului cultural propus se vor putea desfășura în spațiile acestei cladiri.
   Prin proiect se încearcă găsirea unor răspunsuri la problemele viitorului Centru de Arhitectură: -poziţionarea în cadrul oraşului;
 -lipsa unei infastructuri adecvate în zonă;
-vecinătăţile care nu pun în valoare construcţia;
 -diversitatea funcţională  prezentă (locuire pavilionară, servicii, terenuri libere fără o destinaţie precisă);
 -distanţa de aproximativ 1 km faţă de Zona Centrală a oraşului şi implicit faţă de principalele centre de interes ale acesteia;
-acces pietonal îngreunat de lipsa amenajărilor şi a punctelor de interes din cadrul zonei;
- lipsa unor activităţi publice care să conducă la o mai bună utilizare a spaţiului public. 
Luând în considerare aceste aspecte, este necesar să se studieze modul în care pot fi eliminate disfuncţionalităţile existente. Prin workshop-ul interdisciplinar propus se vor identifica soluţii de integrare la nivelul oraşului a Centrului de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj în relaţie cu Zona Centrală şi alte puncte de interes din oraş.
Pentru detaliile privind desfășurarea workshop-ului vă rugam să accesați acest link